Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Wartości usunięte z tabeli strony

Data usunięcia: 2019-05-09 11:28
Nr usuniętego rekordu:

23

Usunięte pole Stara wartość
ID23
NAZWABudżet
RODZICBudżet i Majątek
TEKST
Plan budżetowy na rok 2003
 

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące: 1 385 000

Wydatki majątkowe: 50 000

Ogółem wydatki: 1 435 000

 

Plan budżetowy na rok 2004

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące: 1 503 000

Wydatki majątkowe: 100 000

Ogółem wydatki: 1 603 000

 

Plan budżetowy na rok 2005

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące: 1 443 000

Wydatki majątkowe: 50 000

Ogółem wydatki: 1 493 000

 

Plan budżetowy na rok 2006

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące: 1 555 000

Wydatki majątkowe: 40 000

Ogółem wydatki: 1 595 000

 

Plan Budżetowy na rok 2007

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące: 1. 519. 000,00

Wydatki majątkowe: 19.000,00

Ogółem wydatki: 1.538.000,00

 

Plan Budżetowy na rok 2008

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące: 1. 541. 000,00

Wydatki majątkowe: 60.000,00

Ogółem wydatki: 1.601.000,00

 

Plan Budżetowy na rok 2009

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące - 1. 798.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 0,00 zł.

Plan dochodów - 32 000,00 zł.

Plan Budżetowy na rok 2010

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące - 1. 801.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 29. 993,00 zł.

Plan dochodów - 42. 000,00 zł.

 

Plan Budżetowy na rok 2011

Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące - 1. 792.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 0,00 zł.

Plan dochodów - 50. 000,00 zł.

 

 

Plan Budżetowy na rok 2012
Dział: 010

Rozdział: 01023 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżąc e - 1.804.000,00 zł .

Wydatki majątkowe - 20.000 ,0 0 zł.

Plan dochodów - 64.000,00 zł.

 
Plan Budżetowy na rok 2013


Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział: 01023

Wydatki bieżące - 1.804.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 20.000,00 zł.

 


Plan Budżetowy na rok 2014


Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział: 01023

Wydatki bieżące - 1.859.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

 

Plan Budżetowy na rok 2015
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Poddział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 
Wydatki bieżące – 1.888.000,00
 
Wydatki majątkowe – 20.000,00

 

Plan Budżetowy na rok 2016
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Rozdział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 
Część 85/24 – Województwo Śląskie
 
Wydatki Bieżące – 2.110.00,00
 
Wydatki majątkowe – 0,00

 

Plan Budżetowy na rok 2017
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Rozdział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 
Część 85/24 – Województwo Śląskie
 
Wydatki Bieżące – 2.195.00,00
 
Wydatki majątkowe – 0,00
Środki na współfinansowanie projektu UE – 15.000,00

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Joanna Prause-Mikoś
Data wytworzenia: 13.03.2017 r.
Data udostępnienia: 13.03.2017 r.
LINK
POKAZAĆNIE
ZDJĘCIE GÓRNE 
KOLEJNOŒĆ 
DRUKOWANIE 
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja