Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2020-12-18 11:27
Nr zmienianego rekordu:

1

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST

Powszechny+Spis+Rolny+2020

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Nazwa instytucji: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Status prawny: Jednostka budżetowa
Siedziba Inspektoratu: 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10
Telefon:  (32) 35 111 61
Fax:  (32) 35 111 63
NIP: 634-24-74-514
REGON: 277921739
Ślaski Wojewódzki Inspektor: Włodzimierz Żurek
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora: Marek Nowak
Główna Księgowa, Kierownik Wydziału Administracji: Anna Frączek
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
  Nr konta bankowego NBP o/k-ce 23101012120057602231000000

 

 Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:
 Sekretariat  telefon  (32) 35 111 61
Wydział Kontroli   telefon  (32) 35 111 65
Wydział Nadzoru  telefon  (32) 35 111 74

 Przedmiot działalności i kompetencje zawarte są w regulaminie organizacyjnym.

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia: 25.10.2016 r.
Data udostępnienia: 28.10.2016 r.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Z dniem 1 lipca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 285).
Ww. ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu IJHARS, w tym m.in. stosownie do art. 39 ust.1, przedsiębiorcy są zobowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Powyższy przepis nie uzależnia obowiązku wniesienia opłaty za graniczną kontrolę jakości handlowej artkułów rolno-spożywczych od stwierdzenia nieprawidłowości. Kontrolowani, w przypadku takich kontroli będą każdorazowo obciążani opłatami za przeprowadzone czynności kontrolne.

Omawiany przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Stawki opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, w tym kontroli granicznej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych( Dz. z 2016r. poz. 1949).
Opłaty za czynności kontrolne należy wpłacać na rachunek bankowy WIJHARS w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Nazwa instytucji: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Status prawny: Jednostka budżetowa
Siedziba Inspektoratu: 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10
Telefon:  (32) 35 111 61
Fax:  (32) 35 111 63
NIP: 634-24-74-514
REGON: 277921739
Ślaski Wojewódzki Inspektor: Włodzimierz Żurek
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora: Marek Nowak
Główna Księgowa, Kierownik Wydziału Administracji: Anna Frączek
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
  Nr konta bankowego NBP o/k-ce 23101012120057602231000000

 

 Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:
 Sekretariat  telefon  (32) 35 111 61
Wydział Kontroli   telefon  (32) 35 111 65
Wydział Nadzoru  telefon  (32) 35 111 74

 Przedmiot działalności i kompetencje zawarte są w regulaminie organizacyjnym.

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia: 25.10.2016 r.
Data udostępnienia: 28.10.2016 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja